לחש II

לחש II
לָחַשII (b. h.; cmp. חָשָׁה, נָחַש) to whisper. Ber.22a לְחָשָׁהּ לר׳וכ׳ said it in a whisper to R. A.Esp. to whisper an incantation, to charm. Snh.X, 1 (90a) הלוֹחֵש על המכהוכ׳ he who mumbles over a wound reciting the verse (Ex. 15:26) Ib. 101a לוֹחֲשִׁין לחישתוכ׳ you may whisper a charm over bites of serpents and scorpions on the Sabbath; (Rashi: charm serpents to make them innocuous). Y.Sabb.XIV, 14c bot. לוחשין לעיןוכ׳ you may cure by charm a sore eye ; a. v. fr. Pi. לִחֵש same, 1) to whisper, hiss (of the serpent); to inform. Tanḥ. Vaëra 4 (ref. to Ber.V, 1, v. כְּרִיכָה) מה הנחש מְלַחֵש והירג אף המלכות מְלַהֶשֶׁתוכ׳ as the serpent hisses and kills, so does the (Boman) government hiss (inform) and kill; (read:) הוא נותן את האדם בבית האסורין והוא מלחש עליו והורגו the same (officer) puts a man in prison and the same informs against him and puts him to death; Ex. R. s. 9.Tanḥ. Balak 14 מְלַחֲשִׁין אחריו ברוך שםוכ׳ they (the demons) repeat after him in a low voice, Blessed be the name ; Num. R. s. 20; a. e.Trnsf. to incite, mislead. Ber.7b; Meg.6b ואם לִחֶשְׁךָ אדם לומרוכ׳ and if one mislead thee saying ; Gitt.23b. Num. R. s. 4 מי לחשך שהוציאוכ׳ who told thee that the Lord discharged the first-born (in disgrace) ?Erub.91a מי לחשך, read הלכה כר״ש, as ib. 74a, v. Rabb. D. S. a. l. note 90. Nif. נִלְחַש (with ל) to be hissed at, be incited. Koh. R. to X, 11 אין הנחש …אא״כ נ׳ לווכ׳ no serpent bites unless it is set on from above; ואין המלכות …אא״כ נ׳ לה מלעיל nor does government persecute a man, unless it is set on from above.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

 • לחש — 1 v. להיאמר בלחישה, להיאמר בלחש, להיאמר בשקט, להיאמר בקול נמו 2 v. ללחוש כנחש, לשרוק; ללחשש, לדבר בלחש; להעביר מפה לאוזן, לרכל, להלך רכיל, להפריח שמועו 3 v. ללחש, לדבר בשקט, לדבר בלחש, להשמיע לחישות, לדבר בקול נמוך, ללחשש, לרחו 4 v. ללחשש, ללחוש… …   אוצר עברית

 • לחש-נחש — דיבור של השבעה, מילת קסם {{}} …   אוצר עברית

 • לחש-רחש — לחישה, איוושה, המיה, רשרוש {{}} …   אוצר עברית

 • הוקוס פוקוס — לחש נחש , לחישת קסמים; קסם, אשליה, טריק {{}} …   אוצר עברית

 • כישוף — לחש, קללה, אוב, דיבוק, קסם, להטוט, נס, הקסמה, מקסם, משיכה, הונאה, שקר, תרמית, נוכלו …   אוצר עברית

 • כשוף — לחש, קללה, אוב, דיבוק, קסם, להטוט, נס, הקסמה, מקסם, משיכה, הונאה, שקר, תרמית, נוכלו …   אוצר עברית

 • Amida (judaïsme) — Pour les articles homonymes, voir Amida. Amida (judaïsme) Prière de rue à Yaffo (Jaffa) Sources …   Wikipédia en Français

 • אבראקדאברה — interj. (מילת קסם) הוקוס פוקוס, לחש נח …   אוצר עברית

 • אברקדברא — interj. מילת קסם (מן הקבלה) , לחש נחש, כישוף, מילה הנכתבת על קמע בעלת סגולה למרפא וגירוש פגעי …   אוצר עברית

 • אוושה — רשרוש, שאון קל, לחישה, לחש, רחש, המי …   אוצר עברית

 • אושה — רשרוש, שאון קל, לחישה, לחש, רחש, המי …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”